SP 65 Bydgoszcz
20.01.2019 03:50

Rada Rodziców


Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 65KOMUNIKATY:

Przypominamy, że spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 27. listopada 2017 r. o godz. 18.00.

Zapraszamy na  spotkanie Rady Rodziców, które odbędzie się 23. października 2017 r. o godzinie 18.00 w stołówce szkolnej przy ul. Duracza 7.

Dochody i wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Zapraszamy na  zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 19. czerwca 2017 r. o godzinie 18.00 w stołówce szkolnej przy ul. Duracza 7.
Tematem zebrania będzie:
- ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 (przedstawienie propozycji firm ubezpieczeniowych);
- podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 (m.in. przydział nagród  i wyróżnień dla uczniów);
- informacje na temat planowanych remontów i Internetu;
- omówienie projektu Energy School;
- inne sprawy bieżące.

Dnia 16. stycznia 2017 roku o godzinie 18.00  w stołówce szkolnej odbędzie się zebranie Rady Rodziców.
Tematem spotkania będzie:
- posumowanie I semestru roku szkolnego 2016/2017
- informacje dotyczące reformy  oświaty
- sprawy bieżące.

Dochody i wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

25. października 2016 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w budynku głównym przy ul. Duracza 7 w świetlicy odbędzie się spotkanie Rady Rodziców. Obecność obowiązkowa.

8. września 2016 r. (czwartek) o godzinie 18.00 w budynku głównym przy ul. Duracza 7 w świetlicy odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

Dnia 31 maja 2016 r. o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.
Tematem zebrania będzie:
- przekazanie informacji na temat zakończenia prac dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- wydanie opinii w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,
-prezentacja wyników badań na temat bezpieczeństwa i zdrowia uczniów,
- informacje na temat Dnia Dziecka,
- wybór ubezpieczyciela,
- wstępne podsumowanie roku szkolnego 2015/2016,
- sprawy bieżące.

Spotkanie Rady Rodziców zostało przesunięte z dnia 12.01.br. na dzień 8.02.br. o godz. 18.00. Tematem spotkania będzie uzgodnienie Regulaminu profilaktyki i Programu wychowawczego szkoły oraz sprawy bieżące.

Rozliczenie konta Rady Rodziców 2014-2015

3. listopada 2015 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w budynku głównym przy ul. Duracza 7 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

13. maja 2015 r. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.
Tematem spotkania będzie: Informacja dotycząca programu lokalnego 25/75. Informacja na temat 1% na Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła". Sprawy bieżące.

9. lutego 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w budynku głównym przy ul. Duracza 7 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

8. grudnia 2014 r. o godzinie 18.00 w budynku głównym przy ul. Duracza dbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

21. października 2014 r. o godzinie 18.00 w budynku głównym przy ul. Duracza odbędzie się spotkanie Rady Rodziców - podział środków finansowych na rok szkolny 2014/2015.

18. września 2014 r. o godzinie 18.00 w budynku głównym przy ul. Duracza odbędzie się spotkanie Rady Rodziców

14. kwietnia 2014 r. o godzinie 18.00 w budynku głównym przy ul. Duracza odbędzie się spotkanie Rady Rodziców

20. lutego 2014 r.
o godzinie 18.00 w budynku głównym przy ul. Duracza odbędzie się spotkanie Rady Rodziców

10. grudnia 2013 r.
o godzinie 18.00 w budynku głównym przy ul. Duracza odbędzie się spotkanie Rady Rodziców

21. października 2013 r. o godzinie 18.00 w budynku głównym przy ul. Duracza odbędzie się zebranie Rady Rodziców