SP 65 Bydgoszcz
20.01.2019 04:46

Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Wydarzenie

Terminy

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

14 - 27 stycznia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

15, 16 i 17 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.