SP 65 Bydgoszcz
22.05.2019 17:47

Rekrutacja 2019-2020

REKRUTACJA 2019/2020


Nabór elektroniczny do przedszkoli - www.bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl
Nabór elektroniczny do klas pierwszych szkół podstawowych - www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl
Nabór elektroniczny do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych - www.bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat


KOMUNIKATY

Komisja rekrutacyjna informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 nie zostanie utworzona klasa IV o profilu koszykówka ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów.

Ważne terminy w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych!!!!
Wniosek do klas sportowych, dwujęzycznych i innych gdzie obowiązuje dodatkowy sprawdzian predyspozycji / kompetencji można złożyć do 24 maja 2019 roku do godziny 15:00.
Wniosek do oddziałów ogólnodostępnych można składać do 17 czerwca 2019 roku do godziny 15:00.

Wykaz szkół w województwie kujawsko-pomorskim – rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 >>> TUTAJ

Uzupełniający "Test sprawnościowy"
dla kandydatów do I klasy o profilu pływanie.

6.05.2019 r. poniedziałek godzina 15:00. Zbiórka w szatni na basenie - przy wejściu.

Na próbę sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I o profilu pływanie dzieci przynoszą ze sobą strój sportowy (koszulka, spodenki, obuwie sportowe oraz strój na basen, klapki, czepek, ręcznik).

Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest pisemna zgoda rodziców do udziału w testach fizycznych oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę.


Rekrutacja do klasy czwartej o profilu koszykówka
Termin testów sprawnościowych:

27.03.2019 roku w godzinach 16.00 – 17.00  w budynku głównym szkoły /sala gimnastyczna A/ odbędą się testy sprawnościowe do klasy IV o profilu koszykówka.
Nauczyciele odpowiedzialni:
Beata Krzyżanowska, Piotr Kuziemski, Marcin Grocki.

Na próbę sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV o profilu koszykówka dzieci przynoszą ze sobą strój sportowy (koszulka, spodenki, obuwie sportowe) i picie.
Warunkiem przystąpienia do testu sprawnościowego jest pisemna zgoda rodzica na udział w próbach i posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia kandydata potwierdzonego orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


Termin testów sprawnościowych
Klasa I o profilu pływanie
27.02.2019 r. środa 15:15
zbiórka w szatni na basenie - przy wejściu.

Na próbę sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I o profilu pływanie dzieci przynoszą ze sobą strój sportowy (koszulka, spodenki, obuwie sportowe oraz strój na basen, klapki, czepek, ręcznik).
Rodzice wypełniają zgody na udział w testach sprawności fizycznej, które rozda trener.
Zapraszamy chętne dzieci na dodatkowe zajęcia z pływania w dniach 8.02.2019, 15.02.2019 (piątki) godz. 16:15-17:00 - pływalnia IKAR przy  SP nr 65 ul. T. Golloba 7.
Zajęcia te mają na celu przygotowanie do testu sprawności fizycznej oraz integrację grupy.
Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest pisemna zgoda rodziców do udziału w testach fizycznych oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanego przez lekarza specjalistę.


20 lutego br. o godz. 17.00 zapraszamy rodziców dzieci przyszłych klas pierwszych oraz oddziału "0" na Drzwi otwarte.


Zajęcia przygotowujące do testu  sprawności fizycznej będą organizowane w dniach 8. 15. 22. lutego (piątki) w godzinach 16.15 – 17.00. Zbiórka na basenie w szatni.

Rekrutacja do I klasy - od 20 lutego do 13 marca  br.
Strona dla rodziców - www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl

Rekrutacja do „O”  - od 4 marca do 22 marca br.