SP 65 Bydgoszcz
20.01.2019 04:46

Rekrutacja 2018-2019

REKRUTACJA 2018/2019


Nabór elektroniczny do przedszkoli - www.bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl
Nabór elektroniczny do klas pierwszych szkół podstawowych - www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl


KOMUNIKATY

REKRUTACJA DO KLASY IV O PROFILU KOSZYKÓWKA
Terminy testów sprawnościowych:
11.04.2018 (środa) w godzinach 16:15-18:00 w dużym budynku szkoły odbędą się testy sprawnościowe do klasy IV o profilu koszykówka.
Nauczyciele odpowiedzialni: K. Kuzimska, B. Krzyżanowska, J. Semrau.
Zbiórka chętnych przy sali gimnastycznej.
Na próbę testów sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV o profilu koszykówka dzieci przynoszą ze sobą strój sportowy (koszulka, spodenki, obuwie sportowe i picie).
Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest pisemna zgoda rodziców do udziału w testach sprawności fizycznej oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę.

Test - 3 próby:
1. Bieg wahadłowy 4x10m z przekładaniem klocków
Cel: próba zwinnościowo-szybkościowa
Przebieg: Na sygnał „na miejsca” badany staje na linii  startu. Na sygnał „start” biegnie do linii oddalonej o 10m, podnosi klocek z półkola i wraca na start, gdzie kładzie klocek. Następnie biegnie po drugi klocek i wraca z nim na linię startu, odkładając w półkolu.
Wynik: Próbę wykonuje się dwukrotnie, liczy się lepszy czas mierzony z dokładnością do 1/10s. Próba zostaje zakończona z chwilą gdy drugi klocek znajdzie się w półkolu.
Sprzęt: stoper, 2 klocki 5x5x5, kreda, miara 
2. Rzut piłką lekarską 2kg sprzed klatki piersiowej.
Cel: próba siły
Przebieg: Badany stojąc na linii w  lekkim rozkroku  z  chwytem oburącz piłki lekarskiej 2kg wykonuje poprzez przysiad wyrzut piłki w przód sprzed klatki piersiowej na odległość
Wynik: Próbę wykonuje się trzy razy, liczy się najlepszy wynik.
Sprzęt: piłka lekarska 2kg, miara, kreda
3. Kozłowanie slalomem
Cel: ocena szybkości kozłowania
Przebieg: Zawodnik staje na linii startu i na sygnał rozpoczyna kozłowanie jednorącz  slalomem pomiędzy ustawionymi pachołkami do półmetka i z powrotem (dozwolone jest kozłowanie 1 ręką całego slalomu, kozłowanie ze zmianą ręki kozłującej).
Wynik: Badany ma 2 próby, ocenie podlega krótszy czas pokonania trasy.
Sprzęt: piłka do koszykówki, pachołki, stoper.
Uwagi:  slalom jest ustawiony na odcinku 15m, poszczególne pachołki co 3 m, rozmiar piłki do koszykówki nr 5.


REKRUTACJA DO KLASY IV O PROFILU PŁYWANIE – UZUPEŁNIAJĄCA
Terminy testów sprawnościowych:
10.04.2018 (wtorek) w godzinach 16:10-17:00 na basenie odbędą się testy sprawnościowe do klasy IV o profilu pływanie.
Zbiórka w szatni na basenie- przy wejściu.
Na próbę testów sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV o profilu pływanie dzieci przynoszą ze sobą strój na basen.
Nauczyciele odpowiedzialni: M. Kania, A. Zalewska
Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest pisemna zgoda rodziców do udziału w testach sprawności fizycznej oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę.

REKRUTACJA DO KLASY IV O PROFILU KOSZYKÓWKA oraz DO KLASY IV O PROFILU PŁYWANIE – UZUPEŁNIAJĄCA
O terminie i miejscu przeprowadzonej rekrutacji podamy na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

W okresie rekrutacji do klas pierwszych we wtorki (tj. 6.03,13.03 i 20.03 br.) sekretariat Szkoły Podstawowej nr 65 przyjmuje wnioski do godz. 17.00

Nabór do integracyjnego oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 65 im. Czesława Tańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 20 marca 2018 z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji poprzez aplikację www.bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl


Zapraszamy na spotkanie z rodzicami przyszłych uczniów oddziału przedszkolnego i klas pierwszych w dniu 7.03.2018 (środa) w godzinach 17:00-19:00.
Program:
1. Powitanie pani dyrektor.
2. Przedstawienie zasad rekrutacji - pani A. Piechocka, sekretarz szkoły.
3. Prezentacja szkoły – M. Kwiatkowska.
4. Przejście do budynku filii i zwiedzanie szkoły.

Planujemy utworzyć:
klasę integracyjną
klasę sportową o profilu pływanie
klasy ogólne ukierunkowane na zajęcia: informatyczne, matematyczne, humanistyczno-artystyczne

Terminy testów sprawnościowych:
Klasa I  o profilu pływanie.
15.03.2018 r. (czwartek) 14:35-16:10 sala gimnastyczna + basen.
Zbiórka w szatni na basenie - przy wejściu.
Na próbę sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I o profilu pływanie dzieci przynoszą ze sobą strój sportowy (koszulka, spodenki, obuwie sportowe oraz strój na basen)
Nauczyciele odpowiedzialni: V. Szramska, J. Ziółkowska, A. Polak, B. Krzyżanowska.
Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest pisemna zgoda rodziców  do udziału w testach fizycznych oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanego przez lekarza specjalistę.

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I sportowej o profilu pływanie: Wrocławski test sprawności fizycznej.

Miejsce: sala gimnastyczna
1.Rzut piłką lekarską (1 kg).
2.Bieg krótki (na odcinku 20 m).
3.Skok w dal z miejsca.
4.Bieg wahadłowy (4x5 m)

Miejsce: pływalnia szkolna
5.Reakcja na kontakt z wodą.

Ocena: dokonuje trener- za każdą próbę uczeń otrzymuje notę punktową 0-10 pkt. max 50 pkt. (lęk przed wodą dyskwalifikuje dziecko do nauki w klasie sportowej o profilu pływanie)

Zapraszamy chętne dzieci na zajęcia z pływania w poniedziałki  16:10
pływalnia IKAR przy  SP nr 65 ul. T. Golloba 7.
Zajęcia te mają na celu przygotowanie do testu sprawności  fizycznej oraz integrację grupy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy ogłasza nabór do pierwszych klas w dniach od 1.03.2018 r. do 22.03.2018 r.

Nabór elektroniczny poprzez stronę internetową Urzędu Miasta

Serdecznie zapraszamy uczniów i Rodziców/Opiekunów przyszłorocznych klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na "Drzwi otwarte" dnia 7 marca w godz. 17.00-19.00 w budynku głównym szkoły.

Nabór do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 65 im. Czesława Tańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 1 marca 2018 r. z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji poprzez aplikację www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl